წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
სასწავლო გეგმა 2016-2017

წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
სასწავლო გეგმა 2016-2017

სასწავლო გეგმა

წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმა

წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა

წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმა

წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
საშტატო განაკვეთი

წმ.ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
საშტატო განაკვეთი

საშტატო განაკვეთი

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: მარტვილი სოფ.სალხინო
ტელეფონი:
E-mail: ssgimnazia@gmail.com